Vysvetlenie niektorých pojmov

Krajina pôvodu

Pri každej priadzi a jej farebnom variante máme vždy uvedené, v ktorej krajine bola priadza priamo vyrobená. Európske krajiny sú označené jednotne EU. Ďalšími krajinami pôvodu sú Turecko a Peru ako domovská krajina alpaky.

Plstenie

Keď ovčiu vlnu vyperiete v práčke, jednotlivé vlákna sa tzv. zbijú dohromady a vytvoria teplý a veľmi odolný materiál. Plstenie sa najlepšie hodí na menšie odevy, ako sú klobúky, ponožky/papuče a tašky. Je dôležité, aby ste viedli pleteninu správnym smerom (horizontálne alebo vertikálne). Odporúčame používať pri pletení vzory vhodné na plstenie. Výsledok bude samozrejme závisieť aj od spôsobu prania, samotnej práčky a použitého programu a tiež od teploty vody a kvality použitej vlny.

Zloženie priadze

Pri všetkých ponúkaných priadziach a ich farebných variantoch uvádzame presné materiálové zloženie v zmysle Nariadenia EP a Rady (EU) č. 1007/2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení textilu etiketou alebo iným označením.

Oeko-Tex® certifikát

Oeko-Tex® Standard 100 certifikát bol zavedený na začiatku 90-tych rokov minulého storočia ako reakcia na požiadavky verejnosti na textílie, ktoré nesmú predstavovať žiadne riziko pre zdravie.

Oeko-Tex® Standard 100 je celosvetovo jednotný systém testovania a certifikácie textilných materiálov, medziproduktov a hotových textilných výrobkov. Testujú sa všetky štádiá výrobného procesu.

Testuje sa prítomnosť škodlivých látok, či obsahujú látky, ktoré sú zakázané alebo regulované zákonom, chemikálie, ktoré sú známe, že môžu byť zdraviu škodlivé a tiež na parametre, ktoré sú označené ako preventívne opatrenia na ochranu zdravia.

ICEA

Environmentálny a Etický Certifikačný Inštitút, kontroluje a certifikuje spoločnosti, či svoje obchodné a výrobné aktivity vykonávajú s rešpektom a ohľadom na ľudí a prírodu, obhajujú dôstojnosť zamestnancov a spolupracovníkov a chránia práva spotrebiteľov. Ide teda o kvalitatívne ohodnotenie spoločností, ktoré podporujú sociálny a udržateľný rozvoj ekologického poľnohospodárstva a iných súvisiacich sektorov.

RWS

Zabezpečuje, aby vlna pochádzala z fariem, ktoré majú progresívny prístup k riadeniu svojej pôdy a uplatňujú holistické rešpektovanie dobrých životných podmienok oviec. RWS vyžaduje, aby bol certifikovaný celý reťazec, počínajúc chovateľmi oviec na vlnu až po predajcu v konečnom obchodnom vzťahu. Poslednou certifikovanou fázou je zvyčajne výrobca alebo značka odevu, čo je v našom prípade KATIA. Farmy získajú certifikát, len ak majú zvieratá veľmi dobré životné podmienky a starajú sa aj o pôdu, na ktorej zvieratá chovajú. Ide hlavne o poľnohospodárstvo bez používania chemických prostriedkov.

Superwash

Takto je označená vlna, ktorá bola spracovaná špeciálnym spôsobom a to tak, aby výsledný výrobok z takejto priadze mohol byť praný v automatickej práčke. Možno máte strach, že sa vlna pri praní vyťahá alebo naopak stiahne (zrazí), ale pri vlne označenej Superwash takýto strach nemusíte mať, dôležité je ale nepožiť teplejšiu vodu, ako je uvedené pri priadzi.

Farebné typy priadzí

V ponuke máme priadze, ktoré tvoria rôzne farebné typy a týmito typmi sú pridze aj označované. Môžete nájsť priadze s označením:

DEGRADÉ - Dokonalé prechody z jednej farby na druhú. Pri napájaní jednotlivých klbiek je dobré zvoliť koniec budúceho klbka v rovnakej farbe, v akej skončilo posledné klbko.

LONG PRING - Priadze v rôznych farbách, kde sa farby pravidelne opakujú v náhodne dlhých mierach.

MIX - Tento typ vlny je vyrobený procesom mykania farby dohromady ešte pred zvlákňováním, čím priadza získava pekný miešaný farebný efekt.

MOULINE - Dva rôzne farebné odtiene priadze, ktoré spolu ladia.

NATURAL - Priadza v prírodných odtieňoch (hnedá, šedá, zemitá, slamenná a pod.)

RECYCLED DENIM - Tieto priadze sú vyrobené zo 100% recyklovanej džínsovej bavlny.

TWEED - Do priadze je vtkaný tzv. tvídový efekt, ktorý je náhodný a mení v priadzi štruktúru ale aj hrúbku.

UNI COLOUR - Celá priadza je jednofarebná.