Blog
September volá do školy ale aj k ihliciam
08.09.2023 Čo je nové
September volá do školy ale aj k ihliciam
V septembri idú deti do školy a pletušky k ihliciam a háčiku. čítať celé
Rovnaké farebné odtiene
15.08.2023 Čo je nové
Rovnaké farebné odtiene
Rovnaké odtiene farieb medzi priadzami DROPS teraz nájdete veľmi jednoducho a rýchlo čítať celé
Nové krásne DROPS farby
01.08.2023 Čo je nové
Nové krásne DROPS farby
S novými farbami v DROPS priadzach sa roztrhlo vrece. čítať celé
Zobraziť všetky články
Chcete dostávať novinky?

Pošleme vám správu vždy, keď budeme mať v obchodíku niečo nové.

Facebook
OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z obchodného styku medzi  predávajúcim a kupujúcim, ktorého predmetom je kúpa a predaj tovaru a výrobkov na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho alebo na stránkach sprostredkovateľov handmade výrobkov (napr. cez SAShe, Fler a pod.).

V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto obchodných podmienok, majú ustanovenia takejto kúpnej zmluvy prednosť pred týmito obchodnými podmienkami.

Právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami, ani individuálnou zmluvou sa riadia Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom, Zákonom o elektronickom obchode, Zákonom o ochrane spotrebiteľa, Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacimi predpismi.

Predávajúci

Žienka domáca, s.r.o, Hájnická 54, 962 31  Sliač (alias Žienka domáca)

IČO: 51 147 246,

DIČ: 2120607247,

IČ DPH: SK2120607247

 

Čísla účtov:

Slovenská sporiteľňa a.s., platby v EUR, 5206562757/0900

IBAN: SK61 0900 0000 0052 0656 2757

SWIFT/BIC: GIBASKBX,

Tatra banka a.s., platby v EUR, 2947046158/1100,

IBAN: SK11 1100 0000 0029 4704 6158,

SWIFT/BIC: TATRSKBX,

Fio banka, a.s., platby v EUR, 2801695163/8330

IBAN: SK09 8330 0000 0028 0169 5163

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

 

Fio banka, a.s., platby v CZK, 2601306274/2010

IBAN pre CZ: CZ51 2010 0000 0026 0130 6274

SWIFT/BIC: FIOBCZPP

IBAN pre SK: SK62 8330 0000 0026 0130 6274

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, vložka č. 32841/S.

Spoločnosť je platiteľom DPH. Všetky ceny pre koncového zákazníka sú uvádzané s DPH s uvedením ceny bez DPH.

Objednávanie

Tovar si  môžete objednávať:

 1. prostredníctvom internetového obchodu cez nákupný košík na adrese eshop.zienkadomaca.sk,
 2. cez internetové stránky sprostredkovateľov takéhoto predaja (napr. SAShE, Fler a pod.),
 3. mailom na adrese: objednavka@zienkadomaca.sk,
 4. telefonicky na čísle: +421 905 251 690, v pracovných dňoch a to len v prípade, že nemáte žiadnu inú možnosť objednania. Túto formu objednania má právo Predávajúci odmietnuť.

Ak bude vaša objednávka správne vyplnená a odoslaná, zašleme Vám  potvrdzujúci e-mail. Každú takto potvrdenú objednávku považujeme za záväznú. Odoslaním objednávky potvrdzujete, že ste si prečítali tieto obchodné podmienky a súhlasíte s nimi.

Ak si objednáte tovar alebo výrobok, ktorý sme už vypredali alebo z akýchkoľvek dôvodov nevieme  dodať budeme Vás obratom informovať (telefonicky, e-mailom).

Na prezentáciu našich výrobkov a tovaru používame naše vlastné fotografie alebo fotografie priamo od výrobcu, od ktorého máme na to jeho písomný súhlas. Fotografie uvedené pri výrobkoch a tovare môžu v niektorých prípadoch skresľovať veľkosť alebo farbu výrobku v závislosti od nastavenia a možností vášho zobrazovacieho zariadenia, čo však nepredstavuje chybu výrobku a tovaru. Majte, prosím na pamäti, že farebné odtiene jednej farby konkrétnej priadze sa môžu líšiť aj medzi jednotlivými výrobnými šaržami. Číslo výrobnej šarže je uvedené na každom štítku priadze pod označením Dyelot.

Objednávku máte právo stornovať prostredníctvom nákupného košíka e-shopu ešte pred odoslaním alebo priamym emailom na adresu storno@zienkadomaca.sk do 10:00 hodiny nasledujúceho kalendárneho dňa.

Ak si Kupujúci zvolí úhradu vopred na bankový účet a úhrada nebude pripísaná na účet Predávajúceho do 7 kalendárnych dní a ani Kupujúci nijakým spôsobom nekontaktoval Predávajúceho za účelom odloženia úhrady, Predávajúci má právo objednávku stornovať.

Platobné podmienky

Zaplatiť za tovar môžete nasledovnými spôsobmi:

  1. Vopred prevodom na niektorý bankový účet uvedený vyššie.
  2. Online platbou prostredníctvom platobného systému PayPal.
  3. Online platbou prostredníctvom internetbankingu vybraných bánk, ktorých tlačítka sú priamo v ponuke eshopu.
  4. Online platbou platobnou alebo kreditnou kartou.
  5. Vopred z pošty - poštovou poukážkou na adresu: Žienka domáca, s.r.o., Hájnická 54, 962 31  Sliač.
  6. Vopred z pošty - poštovou poukážkou na niektorý bankový účet uvedený vyššie.
  7. Dobierkou pri prevzatí výrobku.

Platba za tovar alebo výrobok sa považuje za zrealizovanú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet prevádzajúceho alebo prevzatím peňažných prostriedkov predávajúcim na pracovisku Slovenskej pošty.

Môže sa stať, že online platba platobnou kartou nebude zrealizovaná a kupujúcemu sa nepodarí týmto spôsobom zaplatiť za objednaný tovar. Kupujúci je povinný si overiť, či problémy s platbou neboli spôsobené niektorým z uvedených dôvodov:

 • nedostatočný zostatok na bankovom účte alebo prekročený limit,
 • karta nepovoľuje platby cez internet,
 • kupujúci sám urobil storno/zrušenie platby,
 • došlo k technickému problému v záverečnej fáze platby,
 • chybné zadanie údajov o karte (číslo karty, dátum expirácie,...),
 • karta bola vydaná mimo EU.

Predávajúci v prípade, že online platba neprebehla z akéhokoľvek dôvodu, automaticky pošle kupujúcemu potvrdenie objednávky s údajmi k platbe cez bankový účet. Ak kupujúci uprednostní radšej platbu v hotovosti na dobierku, musí o tom informovať predávajúceho najneskôr v deň odoslania zásielky do 12.00 hod.

Ak Kupujúci neprevezme zásielku, ktorá mu bola odoslaná s formou úhrady na dobierku a ani neoznámi Predávajúcemu vážne dôvody neprevzatia, nasledujúce objednávky budú potvrdené výhradne len s platbou vopred na bankový účet alebo online platbou.

Dodacie podmienky a poštovné

Na základe vašej objednávky sa vám zaväzujeme dodať v dohodnutej cene správne množstvo a druh výrobku alebo tovaru. V prípade, že výrobok nemáme na sklade, budete telefonicky alebo emailom informovaní o termíne dodania výrobku.

Ak si objednáte tovar, ktorý nemáme na sklade (formou poznámky v objednávke), tento bude zaradený do najbližšej objednávky voči veľkoobchodnému skladu. Tovar bude na sklade približne do 30 dní. V takomto prípade odosielame celú objednávku naraz až po doručení neskladových položiek. Ak Kupujúci chce objednávku rozdeliť a samostatne odoslať skladové položky a samostatne neskladové, musí o tom informovať Predávajúceho a to buď priamo v poznámke objednávky alebo mailom. V takomto prípade je Kupujúcemu účtované poštovné 2x - za každú odoslanú zásielku.

Vami objednaný výrobok alebo tovar vám zašleme na adresu uvedenú vo vašej objednávke (dodacia adresa). Termín dodania je uvedený v potvrdzujúcom maile, ktorý vám bude doručený po potvrdení objednávky. Ak to tak nie je, platí najneskorší termín dodania 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky.

Súčasne s tovarom zasielame faktúru elektronickou formou na mailovú adresu uvedenú v objednávke, ktorá zároveň slúži aj ako dodací list a záručný list.

Poštovné poplatky sú uvedené pri jednotlivých výrobkoch alebo pri tovare v košíku elektronického obchodu. Ak to tak nie je, platí poštovné v prípade dobierky vo výške 4,90 €, v prípade platby vopred vo výške 3,60 €. Spôsob dodania tovaru si volí priamo zákazník v internetovom eshope v košíku. Máte možnosť vybrať si doručovaciu spoločnosť (Slovenskú poštu, kuriérsku spoločnosť GLS, Packetu alebo výdajné miesta SPS). Rovnako si môžete zvoliť spôsob úhrady. Systém vám ponúkne vždy len tie možnosti, z ktorých si môžete ktorúkoľvek vybrať. Za vybratý spôsob dopravy zodpovedá zákazník (objednávajúci).

Ak si Kupujúci vyberie tovar, pri ktorom je v popise uvedené, že tento tovar neposiela Predávajúci na dobierku a Kupujúci napriek tomu v objednávke potvrdí úhradu na dobierku, Predávajúci má právo formu úhrady zmeniť na úhradu cez bankový účet a takto zmenenú objednávku potvrdiť. Následne bude tovar odoslaný až po úhrade potvrdenej objednávky.

Kupujúci je povinný skontrolovať balenie pri preberaní a v prípade poškodenia vonkajšieho obalu, zásielku neprevziať alebo reklamovať u dopravcu a ihneď oznámiť Predávajúcemu, že bola zásielka vrátená späť. Ideálne je, aby si Kupujúci zásielku pred odoslaním späť odfotografoval.

Výmena výrobku alebo tovaru, Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

V prípade, že sme vám omylom zaslali výrobok alebo tovar, ktorý ste si neobjednali v objednávke, pošlite nepoužívaný a nepoškodený výrobok späť a my Vám ho vymeníme, poštovné uhradíme my.

V prípade, že sme vám zaslali správny výrobok alebo tovar podľa vašej objednávky a vy až pri prevzatí zistíte, že ste objednali výrobok alebo tovar, o ktorý nemáte záujem, pošlite nepoužívaný a nepoškodený výrobok alebo tovar späť a my vám ho po vzájomnej dohode vymeníme, avšak v takom prípade hradíte poštovné vy (aj vrátenie, aj zaslanie správneho výrobku alebo tovaru). Týmto článkom nie je dotknuté právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy v zmysle zákona.

Spotrebiteľ v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. má právo odstúpiť od zmluvy do 15 kalendárnych dní od prevzatia výrobku alebo tovaru bez udania dôvodu. O svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy nás informujte jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adresu predajcu najneskôr v posledný deň stanovenej 15-dňovej lehoty. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár, ktorý je prílohou týchto obchodných podmienok.

Po odstúpení od zmluvy vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame a na poplatky za službu „Platba na dobierku“, pretože táto služba bola plne poskytnutá a nie je možné ju vrátiť (§8 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z.z.).

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené vaše oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy a vrátený tovar späť. Ich úhrada bude uskutočnená prevodom prostredníctvom bankového účtu, alebo v hotovosti a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Poštovné náklady spojené s vrátením výrobkov alebo tovaru uhrádza na svoje náklady Kupujúci, ak sa nerozhodol pre bezplatné vrátenie preferované Predávajúcim. O spôsobe bezplatného vrátenia tovaru je Kupujúci informovaný na stránkach e-shopu. Kupujúci má možnosť vrátiť výrobok alebo tovar osobne na adresu Predávajúceho po predchádzajúcej dohode termínu vrátenia.

Platba za vrátený výrobok alebo tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného výrobku alebo tovaru späť na našu adresu, aby bolo možné posúdiť prípadné zníženie hodnoty tovaru, ak neboli dodržané podmienky uvedené v nasledujúcom odstavci.

Výrobok alebo tovar, ktorý je predmetom odstúpenia musí byť nepoškodený, kompletný (pri priadzi musí byť úplné klbko), nesmie javiť známky používania, neznečistený a musí obsahovať všetky doklady a príslušenstvo vrátane originálnej papierovej informačnej pásky na klbkách priadzí a originálneho obalu pri galantérii.

V súlade s §7, ods. 6, písm. c) zák. č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom bol výrobok zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa tzv. na zákazku.

Informácie

Súčasťou týchto Obchodných podmienok je aj Reklamačné konanie a záručné podmienky a Ochrana osobných údajov, ktoré z dôvodu prehľadnosti uvádzame v samostatných článkoch.

V prípade nejasností vám odpovieme na akékoľvek otázky týkajúce sa nami predávaných produktov a služieb a ich dodania.

Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovú komunikáciu a telefonickú komunikáciu.

Prajeme vám príjemné nakupovanie.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 21. apríla 2023. 

 

Príloha - Formulár na odstúpenie od zmluvy

Najnovšie články a informácie

September volá do školy ale aj k ihliciam
08.09.2023 Čo je nové
September volá do školy ale aj k ihliciam
V septembri idú deti do školy a pletušky k ihliciam a háčiku. čítať celé
Rovnaké farebné odtiene
15.08.2023 Čo je nové
Rovnaké farebné odtiene
Rovnaké odtiene farieb medzi priadzami DROPS teraz nájdete veľmi jednoducho a rýchlo čítať celé
Nové krásne DROPS farby
01.08.2023 Čo je nové
Nové krásne DROPS farby
S novými farbami v DROPS priadzach sa roztrhlo vrece. čítať celé
KATIA časopisy s 20% zľavou len u nás
25.07.2023 Čo je nové
KATIA časopisy s 20% zľavou len u nás
Len u nás si teraz môžete kúpiť všetky online časopisy s návodmi KATIA so zľavou 20%. čítať celé

             

   

Všetky práva na texty a fotografie zverejnené v eshope sú vyhradené a je zakázané ich používať inej osobe.
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk